Office 365 Archive

22 Jul 2017

Hybrid Exchange Troubleshooting – CÁC LỖI THƯỜNG GẶP HYBRID EXCHANGE

Bài viết này tôi xin tổng hợp lại 1 số thông tin lưu ý cũng như lỗi trong quá trình triển khai, chuyển đổi của mô hình Hybrid Exchange: 1. ERROR HYBRID CONFIGURATION WIZARD – HasMailboxManagerSettings ERROR:
23 Apr 2017

Cybersecurity Terminology (Glossary of Common)

Bài viết này tôi xin giới thiệu một số thuật ngữ Cyber Security được tổng hợp từ tài liệu Microsoft – A Glossary of Common Cybersecurity Terminology: access The ability and means to communicate with or otherwise
30 Aug 2015

Triển khai mô hình Federated Identity – Survival Series (Part 3)

I) Giới thiệu bài viết Sau phần 1 và phần 2 hướng dẫn đọc giả cấu hình mô hình Federated Identity. Bài viết này tôi xin giới thiệu công cụ Azure AD Connect Health, bao gồm các
9 Aug 2015

Triển khai mô hình Federated Identity – Survival Series (Part 2)

I) Chuẩn bị Active Directory 1) Máy chủ Active Directory cập nhật Windows Update đầy đủ 2) Kiểm tra DNS Record trong domain đầy đủ các máy chủ trong mô hình Forward Lookup Zone và Reverse Lookup
8 Aug 2015

Triển khai mô hình Federated Identity – Survival Series (Part 1)

Trước khi thực hiện series này, bạn phải chuẩn bị sẵn mô hình Synchronization Identity thông qua bài viết “Triển khai mô hình Synchronize Identity – Survival Series (Part 2) I) Giới thiệu bài viết Federated Identity (Hybrid
26 Jul 2015

Triển khai mô hình Synchronize Identity – Survival Series (Part 2)

I) Giới thiệu công cụ Azure Active Directory Connect Bài viết trước giới thiệu các công cụ đồng bộ, so sánh các công cụ đồng bộ trong mô hình Synchronize Identity cũng như lợi ích mạng lại
19 Jul 2015

Triển khai mô hình Synchronize Identity – Survival Series (Part 1)

I) Giới thiệu bài viết Trước khi đọc bài viết này, bạn đọc hãy xem qua hai bài viết bên dưới: Về việc đăng ký sử dụng Office 365 và khởi tạo người dùng cơ bản, bạn đọc có thể tham
18 Jul 2015

Hướng dẫn triển khai mô hình Cloud Identity (Office 365)

I) Giới thiệu bài viết Bài viết này chủ yếu tập trung hướng dẫn triển khai mô hình Cloud Identity cho doanh nghiệp, bao gồm quan trọng như: Cấu hình thông tin cơ bản của tổ chức/doanh
12 Jul 2015

Tổng quan về mô hình triển khai Office 365 – Office 365 Identity Model

I) Giới thiệu các mô hình triển khai hệ thống Office 365 cho doanh nghiệp Bài viết này chủ yếu tập trung giới thiệu tổng quát mô hình triển khai Office 365 cho doanh nghiệp. Phân tích
12 Jul 2015

Hướng dẫn đăng ký sử dụng Office 365

I) Giới thiệu về bài viết Bài viết này chủ yếu tập trung hướng dẫn người dùng những thủ tục cơ bản về Office 365, bao gồm: Đăng ký Trial Office 365 bằng Web Kích hoạt sử
LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com