Monthly Archive:: July 2015

26 Jul 2015

Triển khai mô hình Synchronize Identity – Survival Series (Part 2)

I) Giới thiệu công cụ Azure Active Directory Connect Bài viết trước giới thiệu các công cụ đồng bộ, so sánh các công cụ đồng bộ trong mô hình Synchronize Identity cũng như lợi ích mạng lại
19 Jul 2015

Triển khai mô hình Synchronize Identity – Survival Series (Part 1)

I) Giới thiệu bài viết Trước khi đọc bài viết này, bạn đọc hãy xem qua hai bài viết bên dưới: Về việc đăng ký sử dụng Office 365 và khởi tạo người dùng cơ bản, bạn đọc có thể tham
18 Jul 2015

Hướng dẫn triển khai mô hình Cloud Identity (Office 365)

I) Giới thiệu bài viết Bài viết này chủ yếu tập trung hướng dẫn triển khai mô hình Cloud Identity cho doanh nghiệp, bao gồm quan trọng như: Cấu hình thông tin cơ bản của tổ chức/doanh
12 Jul 2015

Tổng quan về mô hình triển khai Office 365 – Office 365 Identity Model

I) Giới thiệu các mô hình triển khai hệ thống Office 365 cho doanh nghiệp Bài viết này chủ yếu tập trung giới thiệu tổng quát mô hình triển khai Office 365 cho doanh nghiệp. Phân tích
12 Jul 2015

Hướng dẫn đăng ký sử dụng Office 365

I) Giới thiệu về bài viết Bài viết này chủ yếu tập trung hướng dẫn người dùng những thủ tục cơ bản về Office 365, bao gồm: Đăng ký Trial Office 365 bằng Web Kích hoạt sử
LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com